شرکت در نمایشگاه دموتکس ترکیه سال 1398

۹ شهریور ۱۴۰۰
  شرکت فرش داریوش خدمت کلیه همکاران گرامی و همچنین مصرف کنندگان ارجمند به اطلاع می رساند:  این باعث خرسندی ما می باشد که به اطلاع شما عزیزان برسانیم مجموعه فرش داریوش در نمایشگاه بین المللی غازی آنتپ ترکیه مورخ 7 اردیبهشت 98 لغایت 10 اردیبهشت 1398 شرکت نموده است.   بدینوسیله شما عزیزان را دعوت به حضور در این نمایشگاه به آدرس ذیل می نماییم. به درستی که باعث افتخار ما خواهد بود تا بتوانیم با شما همکاران گرامی دادوستد داشته باشیم چراکه قطعاً سبب سود دهی و توسعه صنعت و تجارت هردوجانبه ما خواهد بود.