فرش ۱۵۰۰ شانه کد 1526 در کنار داشتن طرح لچکی و ترنج بیضی شکل ، از طراحی زیبا و منحصر به...

فرش ۱۵۰۰ شانه کد 1527 در کنار داشتن طرح لچکی و ترنج ، در طراحی ترنج از زیبایی و منحصر به فردی برخ...

فرش ۱۵۰۰ شانه کد 1539 در کنار داشتن طرح لچکی و ترنج ، در طراحی ترنج از زیبایی و منحصر به فردی برخ...

فرش 1200شانه کد 1301 در کنار داشتن طرح لچکی و ترنج ، از طراحی  زیبا و منحصر به فردی برخ...

فرش 1200 شانه - کد 1309

فرش 1200 شانه کد 1309 در کنار داشتن طرح لچکی و ترنج ، در طرا...

نقشه این فرش در قالب افشان است ، چیزی که این طرح را از سایر نقشه‌های افشان متمایز می‌کن...

فرش 1200 شانه کد 1313 در کنار داشتن طرح لچکی و ترنج ، در طراحی ترنج از زیبایی و منحصر به فرد...

فرش 700 شانه طرح میخک  ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&...

فرش 700 شانه طرح خزان ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&n...

فرش 700 شانه طرح سی رزنگ ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&nbs...

فرش 700 شانه طرح رویال ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است . ...

فرش 700 شانه طرح کرشمه ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&...

فرش ۱۵۰۰ شانه کد 1523 از مجموعه فرش های طرح افشان می باشد. از خصوصیات طرح های افشان داشتن طرح های...

فرش ۱۵۰۰ شانه کد 1536 در کنار داشتن طرح خشتی  ، در طراحی هر خشت زیبایی و اصالت فرش ایرانی را...

طرح 1323 از کلکسیون بهاره فرش داریوش در دو سبک افشان و خشتی کار شده است که گر...

فرش 700 شانه طرح حلما ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است . &...

فرش 700 شانه طرح چیچک ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&n...

فرش 700 شانه طرح باغ ملک ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&nbs...

فرش 700 شانه طرح نیوشا  ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است ....

فرش 700 شانه طرح مانا  ، در طراحی این فرش هنر مثال زدنی به قلم طراحان ایرانی نقش بسته است .&...