تاروپود فیلم برگزیده بخش پویانمایی دهمین جشنواره بین المللی فیلم 100

فیلم تار و پود تیوالی کوتاه در باره زنی عشایر است که شوهر خود را در جنگی از دست می دهد، در غم از دست دادن او سعی در جادوانه کردن عشق اش توسط بافتن فرش می کند. این شاهکار به کارگردانی امیر هوشنگ معین فیلم برگزیده بخش پویانمایی دهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 شد.

فرش داریوش با هدف پاسبانی از فرش اصیل ایرانی و تولید بهترین فرشهای ماشینی دست بافت گونه همواره حامی هنر ایرانی می باشد.